Fashion│親膚大地色極簡系列再次來襲!UNIQLO X Mame Kurogouchi 聯名系列

服裝設計師黑河內真子 Mame Kurogouchi 出生於長野縣,東京文化服裝學院畢業後她於 2010 年在繼續閱讀 “Fashion│親膚大地色極簡系列再次來襲!UNIQLO X Mame Kurogouchi 聯名系列”